• USD Alış: 5.3375
  • USD Satış: 5.3589
  • Euro Alış: 6.0523
  • Euro Satış: 6.0765
Kalça Artrozu Nedir ?

Kalça Artrozu Nedir ?

21.12.2017 - 20:04:58 | N.Çelik

Osteoartrit (OA), halk arasında bilinen adıyla kireçlenme, genetik faktörler, lokal inflamasyon, eklem hareketsizliği, mekanik güçler ve biyokimyasal mekanizmaların etkileşimi ile ortaya çıkan eklem kıkırdağında yumuşama ve harabiyet ile başlayan ve eklemi deforme eden yavaş ilerleyici bir hastalıktır. Yaşlanma ile birlikte sıklığı artar. En sık raslanan eklem hastalığıdır. En sık tıutulan eklem dizler olup ikinci sırada kalça eklemidir.

Burada hastalığın risk faktörlerinden bahsetmekte yarar vardır.

1.Yaş: Yaş ilerledikçe sıklık artmaktadır. Çünkü yaş ilerledikçe kıkırdağın bozulmasına yol açan bir takım faktörler oluştuğu gibi, eklem bağlarının gevşemesi, kas gücünün azalması, derin duyunun bozulması vb. olayı hızlandırmaktadır.
2.Cinsiyet: Kadınlarda daha sıktır. Kalça eklemi içinse kadın-erkek farkı yoktur.
3.Genetik: Özellikle el parmaklarında  olan OA ailesel özellik gösterir.
4.Obezite(Şişmanlık): Şişmanlık OA için değiştirilebilir önemli bir risk faktörü olup bu diz OA daha belirgindir.
5.Mesleki zorlanmalar. Sürekli diz çökü oturma gerektiren ve ağır taşımalarda OA daha sıktır.
6.Sporlar:Hareketsiz yaşam sürenlerde, düzenli spor yapanlara göre OA daha sıktır.
7.Travmalar: Eklem üzerine gelen travmaların yarattığı hasar ileri dönemde OA riskini arttırmaktadır.
8.Kas güçsüzlüğü: Eklem çevresi kasların herhangi bir nedenle gücünü kaybetmesi OA sıklığını arttırır.
Kalça OA, erkeklerde biraz daha sık olup genelde radyolojik olarak tanılanır. Kalça ekleminde uyumsuzluk ve instabilite, avaskuler nekroz, aşırı zorlanmalar ve travmalar en sık nedenlerdir. Hemen ilk belirti yürürken ortaya çıkan ağrıdır. Bu ağrı kabalarda, kasıklarda, uylukta ve dizde hissedilir. Hareket kısıtlığı başlayonca çorap giyme çömelme zorlaşır. İleri dönemlerde eklemde kayma olur ve bacak kısalır, yürüme bozulur. Tanı, kalça  hareketlerinde kısıtlılık ve radyolojik bulglar ile konur.

Tedavi: Tedaviler sistemik yerel ve cerrahi tedavilerdir. Sistemik tedavi ilaç tedavisidir, antienflamatuar ilaçlar ile olur ve en az 15 gün kullanmak gerekir. Son yıllarda sistemik olarak glukozamin - kondroitin preparatları yaygı şekilde kullanılmakta ve hastalardan yararlandığınıa dair geri dönüşler olmaktadır ancak bu preparatların en az 3 ay kullanılması gerekmektedir.  Yine bu grup ilaçların eklem içi enjeksiyon formları da vardır ve yararlı olmaktadır.

Kalça ekleminde, eklemin derinliğinden dolayı yerel tedavilerin ve Fizik Tedavi ajanlarının yararı kuşkuludur. Ancak ağrıyı modülasyonu için TENS uygulaması, kasları güçlendirmek için muskulerstimülasyon ve  ROM egzersizleri, aktif resistif egzersizler, kalça rotasyon egzersizleri yararlı olmaktadır. Varsa obezite halledilip yük azaltılmalıdır.

Cerrahi:Şiddetli olgular için bir tedavi seçeneğidir. Eklemde ciddi hasar, ya da tıbbi tedavinin ağrıyı gideremediği durumlarda veya ciddi işlev kaybı varsa, tercih edilir. Cerrahi olarak,  kalça eklem replasmanı (protez) gerekebilir.

EULAR 2005 kalça OA tedavi önerileri
1. Kalça OA optimal tedavisi farmakolojik ve nonfarmakolojik modalitelerin bir kombinasyonu olmalıdır.
2. Kalça OA tedavisi planlanırken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
a. Kalçaya ait risk faktörleri (obezite, mekanik faktörler, fizik aktivite, displazi)
b. Genel risk faktörleri (yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, polifarmasi)
c. Ağrı şiddeti, dizabilite ve engellilik
d. Yapısal hasarın şiddeti ve lokalizasyonu
e. Hastanın istekleri ve beklentileri

3.  Nonfarmakolojik tedavi regüler eğitim, egzersiz, yardımcı cihazlar (baston, tabanlık), ortezler ve kilo vermeyi içermelidir.
4.  Hafif-orta derecede ağrıda ilk seçilecek oral analjezik parasetamol olmalı ve başarılı olursa uzun süreli tedavide tercih edilmelidir (4 g/gün’e kadar.)
5. Parasetamole yanıt alınamayanlarda NSAİİ* düşünülmeli, en düşük etkili dozda verilmelidir. Gastrointestinal riskin arttığı olgularda nonselektif NSAİİ ile birlikte mide koruyucu ajan verilmeli veya COX-2 inhibitörleri tercih edilmelidir.
6.  NSAİİ’lerin kontrendike olduğu, yetersiz kaldığı veya tolere edilemediği durumlarda parasetamol ile birlikte veya yalnız opioid ajanlar önerilir.
7.  OA’da semptomatik yavaş etkili ilaçların (glukozamin sülfat, kondroitin sülfat, diaserein, avokado soya fasulyesi ve hiyalüronik asit) semptomatik etkisi vardır ve toksisitesi düşüktür; ancak etki büyüklüğü küçüktür, uygun hasta tanımı iyi yapılmamıştır, yapısal modifiye edici etkisi ve farmakoekonomik yönü kesin gösterilmemiştir.
8.  Kalça ağrısı akut alevlenmelerinde, analjezik ve NSAİİ’lere yanıt alınamadığında intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu (ultrason veya X-Ray eşliğinde) düşünülebilir.
9.  Semptomatik kalça OA olan genç hastalarda özellikle displazi veya varus-valgus deformitesi varlığında osteotomi ve eklem koruyucu cerrahi girişim düşünülmelidir.
10.Radyolojik olarak kalça OA olup dirençli kalça ağrısı ve dizabilite olan hastalarda eklem replasmanı düşünülmelidir.

YORUM YAZ